Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Świadczenie usług odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z dzierżawą pojemników na odpady dla WPSP w Żurawicy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/2/2020
Data ogłoszenia: 2020-06-19 godz: 07:29
Termin składania ofert: 2020-07-08 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-07-08 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamowieniu - Usługi

2. SIWZ wraz z oświadczeniami (załączniki do SIWZ ).

3. Projekt umowy  na wykonanie usługi.

4. Zestawienie ofert 

5. Zawiadomienie o wyborze oferty.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM