Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa odczynników laboratoryjnyh do Medycznego Labortorium Diagnostycznego.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/1/2014
Data ogłoszenia: 2014-01-16 godz: 07:30
Termin składania ofert: 2014-01-29 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-01-29 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Barbara Mrożek
Linki do dokumentów

 

Ogłoszenieo zamówieniu - dostawy

SIWZna dostawę odczynników laboratoryjnych

Załączniki z Pakietami odczyników

Zapytanie Wykonawcy Nr 1 Pakiet V

Zapytanie Wykonawcy Nr 2  Pakiet IV

Modyfikacja zapisow SIWZ na odczynniki -pakiet IV.

Zapytanie Wykonawcy Nr 3 Pakiet VI

Wybór ofert na odczynniki laboratoryjne w pakietach


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM