Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów farmaceutycznych do Apteki Wojewódzkiego Podkarpakiego Szpitala Psychiatrycznego im prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/3/2014
Data ogłoszenia: 2014-03-10 godz: 00:00
Termin składania ofert: 2014-03-25 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-03-25 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Aleksandra Małyj
Linki do dokumentów

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

SIWZ na dostawę produktów farmaceutycznych  w 7 pakietach :

Pakiet 1- Leki

Pakiet 2- Tranxene, Depakine

Pakiet 3-  Tlen medyczny

Pakiet 4- Płyny infuzyjne

Pakiet 5- Materiały opatrunkowe

Pakiet 6 - Środki dezynfekcyjne

Pakiet 7 - Sprzęt medyczny

Zapytanie i odpowiedż 1 - Pakiet 4 - płyny infuzyjne

Zapytanie i odpowiedż 2 - Pakiet 4 - płyny infuzyjne

Zapytanie i odpowiedź 3 - Pakiet 2- TRANXENE i DEPAKINE

Zapytanie i odpowedź 4- Pakiet 6- środki dezynfekcyjne

Zapytanie i odpowiedź 5- Pakiet 7-sprzęt medyczny  

Zapytanie i odpowiedź 6- Pakiet 1- leki

Zapytanie i odpowiedź 7 - Pakiet 5- materiały opatrun., Pakiet 7- sprzęt medyczny

Zapytanie i odpowiedź 8- Pakiet 5- materiały opatrun., projekt umowy

Zapytania i odpowiedź 9- Pakiet 5- materiały opatrunkowe

Zapytania i odpowiedź 10- pakiet 6- środki dezynfekyjne

Zapytania i odpowiedź 11- zapisy SIWZ, pakiet 7 - sprzęt medyczny

Zawiadomienie o wyborze ofert na produkty farmaceutyczne Pakiety - 1, 2,4,5 i 7

Zawiadomienie o wyborze oferty na produkty farmaceutyczne Pakiet 6


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM