Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów WPSP w Żurawicy i Przemyślu

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/6/2014
Data ogłoszenia: 2014-07-25 godz: 10:41
Termin składania ofert: 2014-08-13 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-08-13 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedżwiedź
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

SIWZ na dostawę energii elektrycznej do obiektów szpitala

Załączniki  do SIWZ:

Formularz cenowy -1a,

Formularz cenowy - 1b,

formularz cenowy - 1c. 

Zapytanie uczestnika Nr 1 - Odpowiedź

Zmiana zapisów w treści SIWZ  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM