Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wyrobów garmażeryjnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/11/2014
Data ogłoszenia: 2014-11-17 godz: 08:11
Termin składania ofert: 2014-11-26 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-11-26 godz: 10:40
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamowieniu -dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Wykaz asortymentowo -ilościowy

Oświadczenia w trybie art. 22 i 24 ustawy Pzp. 

Projekt umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM