Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ - 383/5/2015
Data ogłoszenia: 2015-05-08 godz: 13:47
Termin składania ofert: 2015-05-25 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-05-25 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Aleksandra Małyj
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

SIWZ wraz z projektem umowy i oświadczeniami 

Załączniki Nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g, 1h produktów leczniczych i wyrobów medycznych -Pakiety do SIWZ.

Zapytanie Wykonawcy Nr 1

Zapytanie Wykonawcy Nr 5

Zapytanie Wykonawcy Nr 7

Zapytanie Wykonawcy nr 8

Zapytanie Wykonawcy nr 10 

Zapytanie Wykonawcy Nr 2

Zapytanie Wykoanwcy Nr 3

Zapytanie Wykonawcy Nr 4

Zapytanie Wykonawcy Nr 6

Zapytanie Wykonawcy Nr 9

Informacja o wyborze ofert w pakietach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8

Informacja o wyborze oferty - pakiet Nr 7 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM