Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 6


Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/3/2018
Data ogłoszenia: 2018-05-23 godz: 13:31
Termin składania ofert: 2018-06-18 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-06-18 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedżwiedź
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu 

2. SIWZ wraz z oświadczeniami załączniki do SIWZ nr : 1, 2, 3, 4,5, 6, 7,8.

3. Projekt umowy załącznik do SIWZ - nr 9 

4. Opis techniczny -parking

5. Rysunki techniczne- parking

6. Przedmiar 

7. OST 

8. SST

9. Pozwolenie na budowę

10. Plan sytyacyjny- parking rys nr 1

11. Unieważnienie postępowania.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM