Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 6


Przebudowa i Rozbudowa Budynku Nr 3 wraz z zagospodrowaniem i zewnętrznymi sieciami uzbrojenia terenu - kontynuacja robót.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/2/2014
Data ogłoszenia: 2014-02-17 godz: 12:39
Termin składania ofert: 2014-03-05 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-03-05 godz: 10:15
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Piotr Szuberla
Linki do dokumentów

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlene.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia dla zadania inwestycyjnego"Przebudowa i Rozbudowa Budynku Nr 3  wraz z zagospodrowaniemi zewnętrznymi sieciami uzbrojenia terenu - kontynuacja robót"

Załączniki do SIWZ Formularz cenowy oferty 

Załącznik Architektura część 1

Załącznik Architektura część 2

Załącznik Architektura część 3

Załącznik Instalacja elektryczna

Załącznik Instalacja teletechniczne

Załącznik Instalacja sanitarna część 1

Załącznik Instalacja sanitarna część 2

Załącznik Sieć sanitarna

Załącznik STWiOR

Załącznik Przedmiar

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikcja SIWZ- roboty budowlane  "Przebuowa i rozbudowa budynku nr 3 wraz z zagospodarowaniem i zewnętrznymi sieciami uzbrojenia trenu - kontunuacja robót " 

Zmiana załączników do SIWZ:

-Załącznik Nr 1 i Projekt umowy

Zapytanie Wykonawcy Nr 1 wraz odpowiedzią

Zapytanie Wykonawcy Nr 2 wraz z odpowiedzią

      Kosztorysy 

Zapytanie Wykonawcy Nr 3 wraz z odpowiedzią

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - zmina terminu składania ofert

II Zmiana zapisów treści SIWZ

Informacja o nieważnieniu postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM