Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin,produktów mleczarskich,pieczywa, pierogów i jaj kurzych dla WPSP w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP-383/4/2017
Data ogłoszenia: 2017-10-11 godz: 12:11
Termin składania ofert: 2017-11-08 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-08 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ z oświadczeniami stanowiącymi załączniki nr :3,4,5,6,7 do SIWZ. 

3. Projekt Umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

1.Artykuły spożywcze -pakiet 1,2,3,4,5

2.Mięso i wędliny - pakiet 6, 7, 8 ,9

3.Produkty mleczarskie-pakiet 10

4.Pieczywo-pakiet 11

5.Wyroby garmażeryjne- pakiet 12

6.Jaja kurze- pakiet 13

4. Zapytanie Wykonawcy nr 1

5. Zapytanie Wykonawcy nr 2

6. Zapytanie Wykonawcy nr 3

7. Informacja z otwarcia ofert.

8. Zawiadomienie o wyborze ofert. 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM