Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Działu Farmacji Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/1/2018
Data ogłoszenia: 2018-02-05 godz: 10:46
Termin składania ofert: 2018-02-21 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-02-21 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Aleksandra Małyj
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu- Dostawy 

2. SIWZ wraz z oświadczeniami i projektem umowy zał.do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7. 

3. Formularze asortymentowo-cenowe (Załącznik nr1 do SIWZ)

4. Zapytania Wykonawców nr 1 i 2

5. Zapytania Wykonawcy nr 3,4 i 5 

6. Zapytanie Wykonawcy nr 6 i 7 

7. Zmiana treści Załącznika nr 7 do SIWZ projekt umowy par. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 

8. Zmiana treści SIWZ załącznik nr 1-formularz cenow

9. Dokonane zmiany w części 7. poz. 22

10. Nowy załącznik nr 1 do SIWZ ze zmianami w części 7 poz. 22

11. Zapytania Wykonawcy nr 8, 9,10 ,11 i 12

12.Zapytanie Wykonawcy nr 13

13. Informacja z otwarcia ofert

14.Wybór najkorzystniejszych ofert 

15. Powtórny wybór oferty najkorzystniejszej w części 1- leki różne.          


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM