Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof.Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/1/2019
Data ogłoszenia: 2019-01-18 godz: 11:02
Termin składania ofert: 2019-02-06 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-02-06 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Barbara Mrożek
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o Zamowieniu - Dostawy.

2. SIWZ wraz z oświadczeniami i proj. umowy ( Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ).

3.Wykaz asortymentowo- ilościowy pakietów  od 1 do 8 ( Załącznik nr 1 do SIWZ). 

 4. Zapytanie Wykonawcy nr 1.

5. Zapytanie Wykonawcy nr 2.

6. Zapytanie Wykonawcy nr 3.

 7. Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert .

8. Informacja o wyborze oferty.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM