Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Działu Farmacji Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP. DZP- 383/ 2 /2019
Data ogłoszenia: 2019-03-01 godz: 12:05
Termin składania ofert: 2019-03-27 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-03-27 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Aleksandra Małyj
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamowieniu, 

2. SIWZ wraz z oświadczeniami załączniki od nr 2 do 12,

3. Części asortymentowo- iloścowe produktów lecz. i wyrobów med. - Załącznik nr 1 do SIWZ,

4. Zapytanie Wykonawcy nr 1

5. Zapytanie Wykonawcy nr 2

6. Zapytanie Wykonawcy nr 4

7. Zapytanie Wykonawcy nr 5

8. Zapytanie Wykonawcy nr 6

9. Zapytanie Wykonawcy nr 7

10. Zapytanie Wykonacy nr 8

11. Zapytanie Wykonawcy nr 9

12. Zmiany zapisów SIWZ -Dział 7 oraz Projektu Umowy w par. 2( Załącznik nr 9 do SIWZ)

13. Informacja Zamawiającego o dokonanych zmianach w SIWZ i Projekcie umowy (dotyczy pkt. 12). 

14. Zapytanie Wykonawcy nr 3

15. Zapytanie Wykonawcy nr 10

16. Zapytanie Wykonawcy nr 11

17. Zapytanie Wykonawcy nr 12

18. Zapytanie Wykonawcy nr 13

19. Zapytanie Wykonawcy nr 14 i 15

20. zapytanie Wykonawcy nr 16 

21. Zapytanie Wykonawcy nr 17

22. Zapytanie Wykonawcy nr 18

23. Informacja o złożonych ofertach Wykonawców 

24. Korekta str. 4 do informacji o złożonych ofertach Wykonawców w częsci 11 nr oferty 18 (wpisano błędnie cenę brutto oferty Wykonawcy ) 

25. Informacja o wyborze oferty wczęsci:3,4,7,10,12 i 13

26. Informacja o wyborze oferty w części : 9 i 11

27. Informacja o wyborze oferty w części : 5 i 8 

28. Informacja o wyborze oferty w części 1 -leki różne


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM