Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Oddziału Dziennego W.P.S.P. im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy zlokalizowanego w budynku przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/5/2019
Data ogłoszenia: 2019-05-28 godz: 09:24
Termin składania ofert: 2019-06-12 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-06-12 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o Zamowieniu -Dostawy

2. SIWZ wraz oświadczeniami i projektem umowy zał.1,4,5,6,7,8,9,10,11,

3. Formularz  asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2,

4. Formularz parametrów technicznych i warunków wymaganych - załącznik nr 3.

5. Zapytanie Wykonawcy nr 1.

6.Zmiana zapisów SIWZ - dodanie załacznika nr 7 i zmiana terminu składania ofert. 

7. załacznik nr 7 - formularz parametrów technicznych

8. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Uwagi dodatkowe
II -Powtórzony przetarg nieograniczony na wyposażenie w części 1- Meble różne i wyposażenie.(Ogłoszenie nr 530666-N-2019 z dnia 2019-04-01)

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM