Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


„Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy – etap II”

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/1/2020
Data ogłoszenia: 2020-05-28 godz: 10:28
Termin składania ofert: 2020-06-17 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-06-17 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź, mgr inż. Marian Majka
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamowieniu 

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ 

4. Projekt Umowy na roboty budowlane 

5.Projekt budowlany

6. Zmiana zapisów SIWZw dziale :XIII- Opis Kryteriów ...

 7. Zapytanie Wykonawcy Nr 1

8. Zapytanie Wykonawcy Nr 2

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - aktualne z terminem składania ofert na dzień 19.06.2020,godz. 10:00

11. Informacja o przedłużeniu skladania ofert.

12. Informacja z otwarcia ofert.

 13. Zawiadomienie o wyborze oferty.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM