Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im.prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/3/2020
Data ogłoszenia: 2020-08-21 godz: 09:04
Termin składania ofert: 2020-09-09 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-09-09 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Aleksandra Małyj, mgr inż. Marian Majka
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy.

2. SIWZ wraz z Załącznikami - nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 do SIWZ.

3. Projekt umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Wykaz  asortymentowo ilościowy- Załącznik nr 1do SIWZ ( dotyczy: 13-tu części).

5. Zapytanie Wykonawcy nr 3.

6. Zapytanie Wykonawcy nr 5.

7. Zapytanie Wykonawcy nr 1

8. Zapytanie Wykonawcy nr 2

9. Zapytanie Wykonawcy nr 4

10. Informacja o zmianach SIWZ - zał. 1 cz1 i zał. 6

11. Zapytanie Wykonawcy nr 10 

12. Zapytanie Wykonawcy nr 6

13.Zapytanie Wykonawcy nr 7

14. Zapytanie  Wykonawcy nr 8 

15. Zapytanie Wykonawcy nr 9

16. Zapytanie Wykonawcy nr 11

17. Zapytanie Wykonawcy nr 12

18. Zapytanie Wykonawcy nr 13

11. Załącznik nr 6 Zmieniony 31.08.2020 - aktualny

19. Zbiorcze zestawienie ofert 

20.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części:2,3,4,5,7,8,10,13.

21.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 9 i 12.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM