Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 6


„Modernizacja zewnętrznej sieci ciepłej wody użytkowej na terenie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy”

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: WPSP. DZP- 383/6/2019
Data ogłoszenia: 2019-07-12 godz: 09:54
Termin składania ofert: 2019-07-31 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-07-31 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Marian Majka, mgr inż.Tomasz Niedźwiedź
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o Zamówieniu - Roboty budowlane,

2. SIWZ na roboty budowlane,

3. Projekt umowy - Załącznik nr 12 do SIWZ

4. Załączniki do SIWZ od nr 1-11

5. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa.

6. Przedmiar robót sieci preizolowanych ccw.

7. Pismo- zmiana  przedmiaru robót z dnia 22.07.2019 

8. Przedmiar robót 22.07.2019r. 

9. Zmiana zapisu Proj. umowy w par. 26 ust. 1- ( Załącznik nr 12 do SIWZ) 

10. Informacja z otwarcia ofert 

11. Informacja o unieważnieniu postępowania.

 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM