Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


„Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31 i 33 w Przemyślu na potrzeby oddziału dziennego” w trybie przetargu nieograniczonego.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: WPSP. DZP - 383/5/2018
Data ogłoszenia: 2018-07-11 godz: 10:39
Termin składania ofert: 2018-07-27 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-07-27 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedżwiedź
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.Strona tytułowa  SIWZ

4.Projekt Umowy

5.Załaczniki do SIWZ 

6.Przedmiar robót

7.Dokumentacja branża budowlana

8.Dokumentacja branża elektryczna

9.Dokumentacja branża sanitarna

10.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu

11.Informacja o zmianie w SIWZ i w załączniku nr 5

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  -II

13. Zapytanie Wykonawcy nr 1 

14. Rysunki uszczególawiające szt 5 

 15. Zapytanie Wykonawcy nr 2

16. Informacja z otwarcia ofert 

17. Informacja o wyborze oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM