Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


„Termomodernizacja i przebudowa budynku szpitalnego Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy przy ul. M. F. Focha 31 i 33 w Przemyślu.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/4/2019
Data ogłoszenia: 2019-04-12 godz: 11:41
Termin składania ofert: 2019-04-30 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-04-30 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane ,

2. SIWZ,

3. Załączniki do SIWZ nr 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 12 i 13,

4. Projekt Umowy załącznik nr 11, 

5. Dokumentacja Proj. część 1,

6. Dokumentacja Proj. część 2.

7. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - omyłka pisarska w nazwisku Wykonawcy nr 1.

 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM