Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin, produktów mleczarskich, pieczywa, wyrobów garmażeryjnych i jaj kurzych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP-383/8/2019
Data ogłoszenia: 2019-10-28 godz: 08:01
Termin składania ofert: 2019-11-20 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-11-20 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Marian Majka, mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ na przedmiot zamowienia wraz z oświadczeniami ( załączniki Nr 1,2,3..do SIWZ).

3. Projekt umowy - załącznik Nr 1 do SIWZ.

4. Załącznik nr 2 do SIWZ Część nr 1,2,3,4,5- Artykuły spożywcze 

5. Część nr 6,7,8,9 - Mięso i wędliny 

6.Część nr 10- Produkty mleczarskie 

7. Część nr 11- Pieczywo i wyroby piekarskie

8. Część nr 12- Wyroby garmażeryjne

9. Część nr 13- Jaja kurze.

10. Zbiorcze zestawienie ofert 

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM