Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów leczniczych wykazanych w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-38/383/3/13
Data ogłoszenia: 2013-02-07 godz: 11:33
Termin składania ofert: 2013-02-19 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-02-19 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Irena Winiarz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - leki

Załącznik Nr 2 - płyny infuzyjne

Załącznik Nr 3 - środki dezynfekcyjne

Załącznik Nr 4 - materiały opatrunkowe

Załącznik Nr 5 - sprzęt medyczny

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Informacja o wyborze - leki  - załącznik nr 1

Informacja o wyborze - płyny infuzyjne - załącznik nr 2

Informacja o wyborze - materiały opatrunkowe - załącznik nr 4

Informacja o wyborze - sprzęt medyczny - załącznik nr 5

Informacja o wyborze - środki dezynfekcyjna - załącznik nr 3

 

 

 

 

Odpowiedzi na zapytania

1 Zapytania i wyjaśnienia do przetargu na dostawę produktów leczniczych

2 Zapytania i wyjaśnienia do przetargu na dostawę produktów leczniczych

3 Zapytania i wyjaśnienia do przetargu na dostawę produktów leczniczych

4 Zapytania i wyjaśnienia do przetargu na dostawę produktów leczniczych


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM