Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Wielobranżowe roboty budowlane i instalacyjne wraz z robotami zewnętrznymi w Budynku Nr 1 WPSP w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: WPSP.NAZ-383/3/2015
Data ogłoszenia: 2015-04-09 godz: 09:03
Termin składania ofert: 2015-04-27 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-04-27 godz: 10:15
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedżwiedź
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia 

Załączniki do SIWZ wraz z projektem umowy 

Kosztorysy ofertowe

Projekt budowlanny 

Projekt instalacji elektrycznych 

Projekt instalacji sanitarnej

Przedmiar robót 

STWiOR

Projekt budowlany - Aneks 

Projekt wykonawcy- uzupełniający 

Zapytanie Wykonawcy do zapisów do SIWZ - 1 

Zapytanie Wykonawcy do zapisów SIWZ bud. 1 -2

Zapytanie Wykonawcy do zapisów SIWZ bud.1-3

 Zapytanie Wykonawcy do zapisów SIWZ bud. 1-4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM