Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/4/2018
Data ogłoszenia: 2018-06-21 godz: 10:47
Termin składania ofert: 2018-07-12 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-07-12 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ wraz z Załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7,8

3. Projekt umowy - załącznik do SIWZ-nr 9

4. Opis techniczny- parking

5. Rysunki techniczne- parking

6. Przedmiar

7. Plan sytuacyjny- parking rys. nr.1

8. Pozwolenie na budowę

9. OST

10. SST

11. Zapytanie Wykonawcy nr 1.

12. Informacja z otwarcia ofert 

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM